palác Lucerna s přilehlými objekty

Areál paláce Lucerna zahrnuje: 1. čp. 704 - hl. palác Lucerna 2. čp. 795 - tzv. Ledový palác 3. čp. 794-palác Rokoko Areál je tvořen hlavním objektem čp. 704 s palácem Lucerna. Na severovýchodě navazují tři domy (čp. 794, 795, 626) víceúčelového provozu, jednotně architektonicky řešené. V domu čp. 794 je zakomponován průchod do čp. 704.