palác Porgesů z Portheimu

Čtyřkřídlá palácová budova s monumentálním průčelím do Národní třídy,řadová třípatrová fasáda členěna do pěti tříosých úseků,oba krajní a středový zvýrazněny rizality,nad nimi na korunní římse motivy triglyfů a metop s vavřínovými festony,nasazeny atikové zídky s pletencovou balustrádou,uprostřed s trojúhelným štítovým nástavcem s erbovou kartuší.Fasádu parteru a trojosých úseků mezi risality pokrývá pásová rustika,risality hladké,svázané pilastry vysokého řádu s římsovými hlavicemi,na nároží středového risalitu jsou pilastry zdvojené.Nad 2.p. probíhá pův.korunní římsa,fasáda 3.p. je přizpůsobena starší části.V přízemí řada segmentově ukončených otvorů výkladců a vstupů(novodobě upraveny).Hl.portál na 5.ose půlkruhově zakončený rámuje pravoúhlá sloupová edikula,segmentový protržený fronton je nasazený na úseku kordonové římsy a zasahuje k parapetu okna 1.p. Dvoukřídlá pův.vrata mají"sluncové"výplně a paprsčitou mříž půlkruhového nadsvětlíku.Okna pater sedí na přímých parapetních římsách,rámují je stuhové šambrány, v 2.-3.p s uchy a kapkami.V 1.p. nasedají na hladká pole suprafenester zalomené trojúhelné a segmentové nadokenní římsy,střídající se v každém úseku v rytmu ABA, obdélné parapety dosahují ke kordonu,člení je vykrajovaná vpadlá pole.Parapety oken 2.p. mají tvar okosených obdélníků s vpadlými vykrajovanými poli, obdobně jsou řešeny parapety 3.p. Dvorní fasádu hl.budovy a levého dvorního křídla obíhají ve všech patrech pavlače s prutovým zábradlím.