palác Vlašský dvůr

Objekt se nachází na J okraji historického jádra města, na hraně svahu sklánějícího se k říčce Páchu. Tato situace umožňuje jeho výraznou pohledovou expozici v dálkových pohledech, kde se objekt uplatňuje i v širších souvislostech jako místní dominanta. Objekt byl významným článkem městského opevnění. Představuje komplikovaný areál o několika různých stavbách, většinou dvoupatrových. Původní části jsou zachovány ve východním a severovýchodním křídle, ostatní části jsou novostavbami z let 1893-98 (Ludvík Lábler). Gotického původu jsou: jádro královského paláce (Václava II., Václava IV. a Vladislava Jagellonského), hranolová věž ve východním průčelí se zazděným průjezdem, fragmenty královské mincovny a východní průjezd při věži. Součástí chráněného areálu jsou i okolní pozemky s parkovou úpravou a ohradní a tarasní zdi. Předmětem ochrany je areál domu č.p.552 - palác Vlašský dvůr, mincmistrovský dům a kašna na nádvoří na parc.č.1, park Dr. Bedřicha Pacáka, ohradní a opěrné zdi se vsazenými kamenosochařskými díly, schodiště na parc.č.2, Breüerovy sady s ohradní zdí na parc.č.3 a na parc.č.4 (část), park s vodotryskem před Vlašským dvorem na parc.č.3729/1 a pozemky areálu.