palác Voračických z Paběnic

Areál KP tvoří: - palác Voračických z Paběnic - kotelna s komínem - ohradní zdi se vstupy, podél ulic Ke Karlovu a Apolinářské - plochy býv. zahrady s pozemky parc. č. 1663, 1664/1, 1665 Palác: původní přízemní dispozice (v jižní části) s honosným portálem byla k severu rozšířena dvojnásobně po r.1792 a v r. 1892 o dvoupatrovou přístavbu. V pravo slepý portál jako protějšek hlavního portálu. Budova má vlivem postupného rozšiřování nepravidelně utvářený půdorys. V interiéru klenby valené s výsečemi, plackové a segmentové, patra plochostropá. Ve vysoké budově monumentální pilířové schodiště. Kotelna s komínem: z období kolem r. 1902 s mladšími úpravami a přístavbami. Původně kotelna, později dezinfekční stanice. Ohradní zdi se vstupy: ohradní zeď ohraničuje areál podél přilehlých ulic. Omítaná zeď je členěna mělkými lizénami. Ve vyšší zdi při ulici Ke Karlovu je slepý portál a barokní zdobená nika, v severní části je prolomen vjezd do areálu. Býv. zahrada: plochy dnes převážně zpevněné, parkování, aj.