Paličkova vila

Patrový dům podélné dispozice. Ústřední hmotu s hlavními obytnými prostorami doplňuje podélné východní křídlo, které v přízemí tvoří prosklená terasa, pod níž je v suterénu volný prostor. Ze zahrady na terasu vede při východním okraji domu visuté schodiště s trubkovým zábradlím. Jednoduchý kvádr prvního patra otevírá v celé šíři východního křídla průběžný balkón. Charakteristický výraz mu dodává zábradlí s drátěným pletivem a subtilní zastřešení. To je oproti ploché střeše mírně nakloněné a opticky uzavírá otevřenou jižní fasádu.