památník Duchcovského viaduktu

Objekt se nachází v centru města Duchcova, kam byl přenesen z parčíku u Duchcovského viaduktu, původně ledvického (ládovického) železničního podjezdu, tedy z místa tragické události, na kterou odkazuje. Obrací se k východu, k Teplické ulici, od které je vzdálen cca 35 metrů odstupem hloubky svého předpolí. Je součástí severovýchodního cípu zámeckého parku, za zády má tzv. Sfingový rybník. Terén je zde rovinný. Památník obětem střelby u duchcovského viaduktu, která se odehrála 4. 2. 1931, se v současnosti skládá z: kompozice s reliéfem a dvěma nápisovými deskami, dvou vlajkových stožárů a vysoké kamenné zdi na pozadí, která má svou strukturou odkazovat k místu střelby. Původně byla součástí ještě nádoba na řecký oheň, která se nacházela mezi vlajkovými žerděmi a reliéfem, a též dvě sochy, umístěné na dosud dochovaných soklech, flankujících zpředu tři stupně k podestě památníku. Vysoký reliéf představuje dvě skupiny postav na pozadí průmyslové krajiny, která je provedena v reliéfu nízkém. Skupina v levé části znázorňuje mrtvého dělníka a truchlící ženu v jasném ikonografickém odkazu na křesťanskou pietu. V pravé části je dělník s chlapcem, kteří se vztyčenou hlavou událost pozorují. Krajina za nimi je inspirována okolím viaduktu, tedy místem osudné události.