památník F. A. Reusse

Pomník je situován do svažitého terénu v zadním nádvoří budovy stáčírny bílinské kyselky a koncipován jako dominanta v osovém průhledu z nádvoří s nástupem z úrovně nádvoří nádvoří propojeného prostřednictvím krátkého přímého schodiště s mezipodestou a dvouramenného obloukového schodiště s balustrovým zábradlím s horní podestou nad opěrnou zdí, v jejímž středu stojí vlastní pomník, k jehož bočním stranám se připojují krátké přímé úseky balustrády. Do centrální části opěrné zdi pod pomníkem je vsazena pamětní deska černé barvy s německým kapitálním nápisem: DEN ANDENKEN DER HOCHVERDIENTEN/ DEUTSCHBÖHMISCHEN FORSCHER/ GEWIDMET VON IHRER LANDSLEUTEN. Vlastní architekturu vertikálně dimenzovaného pomníku tvoří dvě části, dolní ve formě odstupňovaného a prolamovaného kvádru s přisazenými převrácenými bočními volutami nad úrovní soklu, k němuž se připojovaly boční úseky balustrády, nese na čelní a zadní straně pod segmentově vyklenutou římsou kruhové bronzové reliéfy poprsí F. A. Reusse (z profilu) a A. E. Reusse (z poloprofilu) vroubené zespodu reliéfními převázanými olivovými snítkami. Pod nimi jsou osazeny na místě odstraněných původních nápisů nápisové desky černé barvy z roku 1964 (u příležitosti 15. sjezdu pro balneologii a geologii) s rytými českými nápisy bílé barvy: F. A. REUSS / 1769 – 1830 / BÍLINSKÝ LÉKAŘ / A PŘÍRODOVĚDEC / PRVNÍ BALNEOLOG v ČECHÁCH// A. E. REUSS 1811- 1873 /BÍLINSKÝ RODÁK, LÉKAŘ, UNIVERSITNÍ PROFESOR/ ZASLOUŽIL SE O GEOLOGICKÝ VÝZKUM ČECH A ZEJMÉNA TOHOTO KRAJE//. Horní část tvoří navazující obeliskovitý pilíř nasedající na projmutou část s beraními hlavami v nárožích, mezi nimiž jsou zavěšeny bohaté festony, završený quasikompozitní hlavicí a dekorativní vázou.