památník Franze Ambrose Reusse a Augusta Emanuela Reusse

Pomník je situován do svažitého terénu v zadním nádvoří budovy stáčírny bílinské kyselky. Je koncipován jako dominanta v osovém průhledu z nádvoří, s nástupem z úrovně nádvoří. To je propojené prostřednictvím krátkého přímého schodiště s podestou, z níž vychází dvouramenné obloukové schodiště s balustrovým zábradlím, s horní podestou nad opěrnou zdí. V jejím středu stojí vlastní pomník, k jehož bočním stranám se připojují krátké přímé úseky balustrády. Do centrální části opěrné zdi pod pomníkem je vsazena pamětní deska černé barvy s německým kapitálním nápisem: „DEN ANDENKEN DER HOCHVERDIENTEN/ DEUTSCHBÖHMISCHEN FORSCHER/ GEWIDMET VON IHRER LANDSLEUTEN“. Vlastní architekturu vertikálně dimenzovaného pomníku tvoří dvě části. Dolní část je provedena ve formě odstupňovaného a prolamovaného kvádru s přisazenými převrácenými bočními volutami nad úrovní soklu, k němuž se připojují boční úseky balustrády. Na čelní a zadní straně nese kruhové bronzové reliéfy poprsí Franze Ambrose Reusse (z profilu) a Augusta Emanuela Reusse (z poloprofilu), vroubené zdola reliéfními převázanými vavřínovými snítkami. Nad reliéfy se nachází segmentově vyklenutá římsa. Pod reliéfy jsou osazeny na místě odstraněných původních nápisů nápisové desky černé barvy z roku 1964 (u příležitosti 15. sjezdu pro balneologii a geologii) s rytými českými nápisy bílé barvy: „F. A. REUSS / 1769 – 1830 / BÍLINSKÝ LÉKAŘ / A PŘÍRODOVĚDEC / PRVNÍ BALNEOLOG v ČECHÁCH// A. E. REUSS 1811- 1873 /BÍLINSKÝ RODÁK, LÉKAŘ, UNIVERSITNÍ PROFESOR/ ZASLOUŽIL SE O GEOLOGICKÝ VÝZKUM ČECH A ZEJMÉNA TOHOTO KRAJE//“. Horní část tvoří navazující obeliskovitý pilíř, nasedající na projmutou část s beraními hlavami v nárožích, mezi nimiž jsou zavěšeny bohaté festony. Završuje ho quasi kompozitní hlavice a dekorativní váza.