památník Karoliny Meineke

V prostoru jižně od kostela se nachází pylon složený ze dvou částí - podstavce a obelisku. Prostý kvádrový pískovcový podstavec je usazen na o něco širší základové desce. Ze tří stran jsou do podstavce vsazeny obdélné mramorové desky s rytými nápisy. Na podstavec dosedá vlastní obelisk, jehož rozšířená základna je ze všech stran členěná nízkým trojúhelným štítem s nárožní akrotérií, na něj navazuje postupně se zužující obelisk ukončený nízkým stanem. Plochy obelisku jsou zdobeny rytými geometrickými tvary, jedna strana je doplněna pozlaceným latinským křížem.