Památník míru

Na široké čtvercové základně o 3 stupních se nachází robustní čtyřboký podstavec, ze kterého vyrůstá dvakrát odstupněný hranolový sokl se střední zúženou částí oddělenou oblounem členěnou pravoúhlými vpadlinami s kovovými nápisovými deskami s reliéfními nápisy - na severozápadě: OESTERREICHS/TAPFEREM HEERE; na severovýchodě: FRANZ I./DEM BEFREYER/DEM WIEDERHERSTELLER./DEM VATER DES VATERLANDES; na jihovýchodě: DES TREUEN/MAEHREN UND SCHLESIENS/DANK/MDCCCXV; na jihozápadě: SEINEN/BEHARRLICHEN/BUNDGENOSSEN. Sokl je ukončen profilovanou vyloženou římsou, na níž se nachází nízký postament obelisku se čtveřicí zlacených plastických reliéfů lvů nesoucích obelisk. Kuželovité sloupky nesoucí řetěz tvořící ohrádku jsou ukončeny kovovými koulemi.