památník Vojty Náprstka

Památník ve formě kamenného stolu s pamětní deskou na nízké podnoži byl vytvořen podle návrhu arch. J.Fanty a na současné místo u cesty nad restaurací Nebozízek osazen v r.1896. Kamenný stůl ze žuly a mramoru na odstupněném soklu, po straně s předstupujícími pilířky symbolizuje štědrost a pohostinnost pražského mecenáše Vojty Náprstka, na což odkazuje i nápis na desce vepředu: "Na památku pohoštění, jež poskytoval VOJTA NÁPRSTEK v letech 1865-1883 mládeži škol pražských." Památník byl vztyčen u příležitosti nedožitých 70.narozenin tohoto českého vlastence a mecenáše. Hlavní iniciátorkou postavení památníku byla Sofie Podlipská spolu s dalšími členkami Amerického klubu českých dam. Ke slavnostnímu odhalení došlo 17.4.1896 za velké účasti obecenstva a proslovů S.Podlipské a pražského starosty Č.Gregora.