památník zrušení nevolnictví

Vysoký čtyřboký pylon (komolý jehlan) se nachází na vrchu Ve Chvojkách v k. ú. Nová Ves u Teplic. Obelisk stojí na kubickém podstavci se čtyřmi dvojjazyčnými pamětními deskami. Podstavec leží na betonovém hranolovém monolitu (původně byl zakryt kameny), který je nad stupňovitými zemními úpravami osazen na nízkém betonovém válci. Směrem k monolitu je terén upraven do kukového vrchlíku s kameny. Čtyři desky na podstavci jsou ze světlé žuly s dvojjazyčnými česko-německými nápisy: 1. „8. 9.1848 PADLA POUTA ROBOTY // 8. 9. 1888 VZNIKL TENTO POMNÍK“ 2. „VĚRNÍ A VDĚČNÍ OBYVATELÉ OKRESŮ BÍLINA, DUCHCOV A TEPLICE“ 3. „BUĎME SVORNÝMI NÁRODY BRATŘI!“ 4. „CO STAŘÍ V BOJI VYDOBYLI, AŤ MLADÍ BDĚLE STŘEŽÍ!“ Ve stupňovitých zemních úpravách je vydlážděno schodiště. Vrchní dva stupně jsou pokryty různorodými kameny s německými názvy obcí a okresů – původně orientovány směrem k jednotlivým obcím dle nápisů (při přesunu nedodrženo, dnes část chybí).