pamětní deska Karla Bendla

Pamětní deska obdélná, šířková, skulpturálně nápisová. V levé části desky je kruhový reliéf s mužskou podobiznou. Na pravo od reliéfu zabírá zbývající zhruba dvě třetiny desky text: PAMÁTCE KARLA BENDLA SVÉHO SBORMISTRA V L. 1865 - 1877 VĚNUJE HLAHOL pod portrétem: 1838 - 1897.