pamětní deska tisícího kilometru místní železnice

Na jižní křídelní zdi u východního portálu tunelu na kamenné edikule s konzolkami, nárožními pilastry, pateční římsou na kvádrových konzolkách a krycí římsou s oblounovým profilem spodní části je osazena bronzová pamětní deska. Vlastní deska pravoúhlá se segmentově vyklenutým nadpražím s obvodovou lištkou, připevněná v koutech hřeby s kruhovými profilovanými hlavami. Uvnitř desky vlastní pravoúhlá nápisová deska s pravoúhlým rámem s lištkou s perlovcem. Volnou plochu vyplňuje reliéf vavřínových větviček, nahoře vyrůstající z pravoúhlého (!) štítu s českým lvem, shora krytého českou královskou korunou. Uprostřed nadpraží nápisové desky nasazena destička s reliéfním nápisem 1, pod ní do plochy desky přečnívají dvě snítky vavřínu. V nápisové desce ve dvou sloupcích český a německý nápis 2 a 3. Na předstupující patce pod východním pilastrem dodatečná bronzová destička s nápisem 4, osvětlujícím osudy desky v polovině 20. století.