pamětní kámen se znakem města Jaroměře

Pamětní kámen „ U Lva” se nachází v jehličnaté kmenovině ve stáří 75 - 80 roků. Kámen z tvrdého pískovce má nadzemní rozměry: šíře 400 cm, výška 230 cm, hloubka 220 cm. Objem nadzemní části je 21m3, objem spodní části nelze spolehlivě odhadnout. Kámen je původního umístění. Na kameni je vytesán znak Města Jaroměře a dva letopočty, vlevo 28. X. 1918, vpravo 16. VI. 1928. První letopočet dokládá vznik republiky, druhý letopočet den podpisu kupní smlouvy, kdy Město Jaroměř koupilo zdejší lesy z bývalého panství Náchod Schaumburg - Lippe. Vpravo dole je vyrytý podpis autora, V. Wagner ze Dvora Králové n. L. Ostatní strany kamene jsou hladké, bez sochařského zásahu. Pamětní kámen byl odhalen 26. srpna 1928. K památnému kameni vede z lesní cesty pěšinka.