pamětní kříž Václava Beneše Třebízského

Materiál pískovec, nátěr okrové barvy. Vysoký pomník V. B. Třebízskému tvoří polygonální podstavec se soklem křížového půdorysu s konkávně projmutými stranami. V ploše čtyř stran podstavce vystupuje členité zrcadlo blížící se obdélnému tvaru. Na hlavní jižní straně je ve vymezeném zrcadle rytý nápis natřený zlatou barvou: DOKONÁNO JEST! / VÁCLAVU BENEŠI / TŘEBÍZSKÉMU / SPISOVATELI, KAPLANU / V KLECANECH / VĚNOVÁNO NA VĚČNOU / PAMĚT / 1894 . Nad nápisem je bronzový medailon profilu V. B. Třebízského. Konkávně prohnuté zkosené hrany podstavce jsou v horní části zdobeny volutovým ornamentem, zakončeným třemi kapkami. Podstavec zakončuje výrazná bohatě členěná hlavní římsa. Nad římsou plynule navazuje dvojitý sokl krucifixu, tvarově se blížící podstavci, avšak směrem vzůru se zúžujícící. Dominantou pomníku je kamenný vysoký krucifix. V netradičním pojetí Krista upoutává výrazně splývavá bederní rouška, která je vedena podél čela kříže až na samý začátek kříže vpravo a mírně přesahuje na římsu soklu. Bezvládné tělo Krista má trup i hlavu nakloněnu k pravému rameni. V horní části kříže je zvárněna tabulka s vyrytým latinským nápisem: HIC EST REX / JUDAEORUM. Součástí pomníku je též originálně řešené kamenné zábradlí o půdorysu blížícímu se oválnému tvaru, s přerušením na čelní straně. Zábradlí vede až k postranním konkávním stranám soklu podstavce. Zábradlí je prolomeno pravidelnou řadou oválných otvorů rámovaných zdobným volutovým dekorem. Předmětem ochrany je pamětní kříž V. B. Třebízskému na příslušném pozemku.