Panský dům

Do areálu s panským domem se vstupuje bosovanou branou situovanou v jihovýchodní části dvora. Průčelí objektu obdélného půdorysu nad silnicí směřující k severu, zdobí sgrafitovaná kvádrová rustika. Kromě valeně zaklenuté prostory bývalé kuchyně v úzké podsklepené dvorní přístavbě, jsou ostatní prostory plochostropé. Vlastní panský dům v severozápadní části dvora zdobí v exteriéru zčásti obnovené sgrafito. V koutu stýkajících se křídel je prolomený v jižním průčelí pravoúhlý vstup s nadpražní římsou renesanční provenience. Portál ústí do valeně zaklenuté síně v dvorním traktu křídla; vpravo na síň navazuje dvouramenné renesanční schodiště do plochostropého patra. Další klenutá prostora sousedí v přízemí s bývalou černou kuchyní. V 19. století byly zaklenuty některé prostory plackovými klenbami. Přístup do valeně zaklenutých sklepů je možý po schodišti klesajícím ze vstupní síně. Objekt vymezující dvůr na západní straně byl po zrušen obytné funkce adaptován na stodolu a sýpku. Objekt stájí byl později přistavěn (císařský otisk stabilního katastru zmiňovaný hospodářský objekt zachycuje) na západě. Na jižní straně dvora prolamuje pravoúhlý otvor s profilovanou římsou "tarasní" zeď horní zahrady; portál ústí k destruovaným sklepům. Jižní stranu dvora z části vymezuje drobnější objekt stodoly s novodobým přístavkem.