papírna - soubor fragmentů býv. papírny

Zachovaly se základy budovy papírny, vodní náhon a ze součástí zařízení se zachovalo kamenné mlecí kolo, kamenná nádrž holandru datovaná 1750 a skupina nádrží a míchacích kádí na papírovinu. Jde o ojedinělý soubor reliktů papírny, která byla připomínána již za třicetileté války a která prošla dlouhým vývojem.