park

Zámecký park začal vznikat již v 1. polovině 18. století, kdy byla zbudována cesta s alejí směrem od zámeckého nádvoří k městu. Od 20. let 19. století byl park vytvářen jako anglický volně krajinářský park se skupinami stromů a komponovanými průhledy. Park o rozloze 24 hektarů vznikl z původní bažantnice. Tato skutečnost ovlivnila kompozici parku, která spočívá v rozsáhlých stromových skupinách a travnatých plochách. Postupně docházelo k rozšiřování parku hlavně pak 70. letech 19. století s novou částí zvanou Bludník. V parku bylo využito vedlejšího ramene řeky Veličky, zv. Morávka. V současné době parkem prochází Baťův kanál, který napájí vodní plochy: Špačkův a Kulatý rybník. Zajímavou krajinnou komponentou je stará osová alej platanů na přístupové cestě šikmo od města navazující na Černou bránu. V parku byly, v souvislosti se Slavnostmi lidových písní a tanců, vybudovány moderní amfiteátry. Porosty: Taxodium distichum, Quercus palustris, Quercus coccines, Quercus borsali, Gledithia triacantos, Catalpa bignoides, Gymnocladus dicicus, Tauga canadensis, Metasequoia. Pinos strobus.