park

Zámecký areál se nachází 1 km SZ od obce Hrádek, vlevo od silnice vedoucí z Hrádku do Nechanic. Zámecký areál tvoří komplex zámeckých budov s čestným nádvořím, zámecký park, východně od zámeckého parku zahradnictví a ovocný sad. Západně od parku bývalá obora a severně od parku rozlehlé parkoviště. U vstupů do obory, parku a ovocného sadu přízemní strážní domky v novogotickém slohu. Zámecký park je typickým představitelem přírodně krajinářského parku s velmi dokonalou vazbou na okolní krajinu. Zámek byl postaven na mírném návrší na rozhraní tří katastrálních území. Od zámku probíhají zámkem dva luční průhledy - kompoziční osy. Jeden probíhá směrem JV a na horizontě je ukončen na věži kostela v Libčanech. Druhý JZ směřuje na kostel v Boharyni. V prostoru zahrady, parku drobná architektura: - na čestném nádvoří pískovcový kruhový bazén - JZ od zámku koupadlo z žulového zdiva - na terase před zámkem dřevěná pergola porostlá habrovým loubím - pod pergolou kruhový pískovcový stůl na pískovcovém dříku - na terase a čestném nádvoří celkem 12 ks tisů tvarovaných do kužele V parku na jih od zámku pomník hraběte Harracha od Bohumila Kafky (poprsí). Na terase sochy dvou lvíčků na pískovcových sloupcích (originály uloženy v interiéru). Padací brána mezi oborou a parkem kovová, původně zakoupena na zahradnické výstavě v Londýně. Její zbytky uloženy. Park podél silnice Hrádek - Nechanice má oplocení dřevěné z hraněných tyček, sloupky betonové, podezdívka cihelná. V ostatních částech park oplocen ocelovým pletivem, sloupky betonové.