park

Park je situován před jižním průčelím medláneckého zámku. Rozprostírá se na zvlněném terénu a býval dělen na část užitkovou a okrasnou. Před zámeckou budovou bývaly pravidelně členěné travnaté záhony se středovým květinovým záhonem. Větší část byla komponována jako přírodní krajinářský park, v jehož uspořádání se uplatnily působivé přírodní scenérie: terénní nerovnosti, kopec a skalnatý útvar. V parku byly vysázeny okrasné dřeviny širokého sortimentu - listnaté v různých formách a varietách a jehličnaté. Jejich nepatrné pozůstatky v něm dožívají dodnes. V historických zápisech jsou zmínky o rozsáhlých skupinách pěnišníků a vřesovištních rostlin. Významným kompozičním prvkem byla skupina čených borovic, umístěna na vrcholu kopce, která se částečně dochovala do dnešní doby. Na severní straně park ohraničen cihlovou opěrnou zdí se schodištěm. Rozloha: 3,30 ha.