parkánová hradba

Parkánová hradba, vystavěná také z místní opuky, se výhradně dochovala v podobě tarasní zdi, s obtížně rozlišitelným přechodem na vyzdívku příkopu - obě konstrukce tvoří jeden celek, velmi výrazně druhotně upravovaný a přezděný. Za součást parkánové zdi je možno pokládat kolmou zeď jižně od kostela sv. Petra a Pavla (u nároží čp. 159). Nejvýraznější a nejlépe zachovanou součástí zdi je dnes pětiboká bašta s obdélnými střílnami (dochovaná v rozsahu přízemí) za čp. 59/7 na SV straně města.