pavilon se sochou

Zahradní pavilon je umístěn v západní části zámeckého parku, na pohledové ose protínající dvouúrovňovou podestu před vstupem do zámku. Při průhledu touto osou se nachází za menší vodní plochou, ve které se zrcadlí. Přístupný je pohodlně ze širokého mlatového chodníku vázaného na západní vjezdovou bránu do zámeckého areálu. Od této cesty je vzdálen cca 3m jižně, stojí v rovinné travnaté ploše. Jde o kruhovou empírovou otevřenou stavbu, kde osm (vždy po dvou mírně sdružených) sloupů vynáší kruhové kladí, na které je osazena kopule krytá zvoncově tvarovanou střechou. Gradace hmot je završena kamennou vázou. Jde o stavbu převážně kamennou, s římsou patrně omítanou, střecha je kryta měděným falcovaným plechem. Uvnitř glorietu je umístěna na horizontálním kvádru podstavce nesymetrická antikizující sochařská kompozice se ženskou figurou. Na kruhovém fundamentu o třech profilovaných stupních stojí hladké sloupy zakončené korintskými hlavicemi. Kladí je plně rozvinuté, ve vlysu je umístěn meandrový pás v podobě vodních vln. Socha v centru pavilonu je tvořena torzem ženské figury v bohatě řaseném splývavém rouchu, stojící u torza kanelovaného sloupu a opírající se o kvádrovou zeď, na které je připevněna oválná prázdná kartuš lemovaná rostlinným motivem, pod ní na zemi snad torzo orla v hnízdě.