pavilon studny

Pavilon spolu s mariánským sloupem tvoří ve vzájemné komunikaci hodnotný a esteticky provázaný celek. Šestiboký pavilon je postaven na žulové obrubě studny s šesti žulovými patkami sloupů, na kterých spočívá šest pískovcových sloupů. Sloupy jsou spolu svázány krovem jehlancové střechy s podbitím a profilovanou římsou. Ve vrcholu střechy kryté červeně natřeným plechem je umístěna kovová směrová růžice a ukazatel směru větru s figurami medvěda a muže ze znaku města. Obruba studny a patky sloupů jsou vysekány z liberecké žuly, samotné sloupy jsou vysekány z hnědo-červeného arkózovitého pískovce, což je pro region Vysocka typické. Konstrukce krovu, podbití a profilované římsy jsou zhotoveny ze dřeva, krytina z plechu a směrová růžice s ukazatelem směru větru z kombinace plechu a železa.