Pelléova vila

Neorenesanční vilu projektoval r. 1889 pro Marii Knoblochovou arch. Rudolf Koukola. V letech 1919-1920 zde bydlel francouzský generál M. Pellé, velitel fr. voj. mise a později náčelník hl. štábu čs. armády, po kterém je dnes vila pojmenována. Vila je patrová se zvýšeným přízemím. Vstupní západní průčelí je v ose zdůrazněno rizalitem, východní průčelí se do zahrady otevírá mohutným portikem se čtyřmi pilíři a s přímým předsazeným schodištěm. Obě boční průčelí mají mělké rizality. Zahrada: zahrnuje pozemky parc. č. 743/1, 743/2, 743/3, východní část původně jednotné veliké obdélné zahrady je oddělena živým plotem. Oplocení: zahrada je při ulicích obehnána pilířovým oplocením s poli prutového kovaného plotu s neorenesanční ornamentikou. Z ulic jsou v oplocení prolomeny vstupy s brankami (4x) a vjezdy s vraty (3x). Budova konírny (mladší čp. 106, na parc. č. 742) vznikla současně s vilou, v letech 1919-1920 upravena pro bydlení, ve 2. polovině 20. stol. nešetrné stavební úpravy. V r. 2012 bylo zrušeno prohlášení objektu čp. 106 za KP. Objekt na parc. č. 743/3 a na části parc. č. 743/2 není kulturní památka.