pevnost Hanička

Pevnost je situována přibližně 6 km severovýchodně od centra Rokytnice v Orlických horách, v prostoru jižně od kóty 985 m. n. m. Anenský vrch. Celá pevnost sestává ze šesti nadzemních objektů, a sice dvou hlavních a čtyř doplňujících. Hlavní objekty představují dělostřelecký srub R 79 ,,Mýtina“ a srub pro dělovou otočnou věž R 78 ,,Paseka“. Doplňkové objekty představují vchodový objekt R 79 A ,,U silnice“, objekt R 80 ,,Potůček“, objekt R 77 ,,Pozorovatel“ a velitelský objekt R 76 ,,Lom“. Jednotlivé nadzemní objekty propojuje podzemní soustava chodeb o celkové délce cca 1,5 km doplněná o soustavu původních podzemních sálů. Součástí pevnosti je i pět kabelových komor v prostoru tvrze a v jejím nejbližším zápolí a zbytky obvodového překážkového systému, obklopujícího samostatně vstupní objekt a v druhém okruhu všechny ostatní objekty.