pilíř se sochou sv. Antonína Paduánského s Ježíškem

Socha sv. Antonína Paduánského je umístěna v místní části města, Bobru, v Horské ulici, uprostřed travnaté plochy u vzrostlého stromu poblíž průjezdní místní komunikace naproti rodinnému domu čp. 403. Na kvádrovém soklu o rozměrech 49 x 42 x 102 cm výšky je v čelním pohledu v obdélné vpadlé paspartě se segmentovým tvarem v horní a spodní části vysekán zdobný rostlinný reliéf, pod ním jezuitský emblém, písmena IHS a srdce s vetknutými třemi hřeby. Pod emblémem čteme vysekaný tmavý nápis: A: M: / ANNO 1770 : D: 31 Mei/ W:T: Hlavice soklu s obdobnou profilací jako římsa na prostém čtverhranném sloupku o výšce 140 cm, přesahující, plochá, částečně hraněná. Na nízkém plintu spočívá socha sv. Antonína z Padovy o výšce 110 cm s Ježíškem v náručí, který sedí na knize podpírané pravou rukou světce. Hlava sv. Antonína je skloněná k dítěti, ve světcově hlavě je upevněna železná paprsčitá svatozář. Sloupek je zdoben v horní třetině zlaceným nápisem v jednoduchém obdobném rámu nacházejícím se na soklu: S/ ANTONI/ ORA PRONO/ BIS /. Vzadu na soklu při římse je mělký nebarvený nápis: OPRAVENO NÁKLADEM 1993 LOTHAR KAMMEL. Sloupek je zhotoven z bělavého až bělavě žlutého, místy okrově smouhovaného, středně zrnitého pískovce. Celková výška památky činí 490 cm.