pilíř se sochou sv. Floriána a sochami světců

1) sv. Jan Nepomucký 2) sv. Vít 3) sv. Václav Na 3 konkávně vyktrojených stupních je osazen dvoudílný sokl, vybudovaný nad půdorysem okoseného trojúhelníka, jehož horní část člení mělké niky s vloženými mušlemi a ukončuje masivní římsa, na nárožích podepřená vztyčenými volutami. Na římse na profilovaných podstavcích jsou umístěny v živém pohybu komponované postavy sv. Jana Nepomuckého, Víta a Václava s obvyklými atributy, v bohatě modelovaném a zvlněném šatě. Vlastní sloup ve tvaru komolého jehlanu ukončuje volutová hlavice, jeho dřík ve spodní části doplňují pamětní nápisy a horní pásková ornamentika. Na vrcholu sloupu je umístěna stojící, v kontrapostu komponovaná postava sv. Floriána v řasnatém plášti a s obvyklými atributy. Nápisy pod sochami světců, na volutách soklu: O.H. Wenzeslaus Die Seelikut Erbite Uns; H. Johann Nepomucenus Ver Schand V. Spott Behite Uns. Nápis pod sv. Vítem zcela nečitelný. Nápis ve spodní části sloupu: Diese Statuen ist zu Ehren des H. Florian Von Allhiesigen Innohnenn Um Abwendung Der Fenerf - Brunst - In dem Jahre Christi A(nno) 1732 Aufgerichtet worden - Ihr Vier H. Zugleich Erbittef Uns das Himmelreich . Weseritz Bist Euch von Huzen nehm Euch Ihrem Alzeit An nicht Vertäst In Angst Und Ichmerzen Alles Übel Wendt Vonn dann -. Na soklu sochy sv. Václava rytá iniciála S. ? L. F. Materiál pískovec.