pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého a sochami světců

1) socha sv. Šebestiána 2) socha sv. Floriána 3) socha sv. Barbory Na 3 nízských kamenných stupních umístěn vysoký trojboký sokl s konkávními stěnami, doplněný na nárožích mohutnými akantovými konzolami a ukončený římsou. Do stěn byly vsazeny oválné, na plechu malované obrazy. Na nárožních konzolách stojí postavy sv. Šebestiána, Floriána a Barbory v bohatě modelovaných oděvech a s příslušnými atributy. Na soklu je vsazena trojboká pyramida, ukončená korintskou hlavicí, doplněnou hlavami andělů a opatřenou závěsy. Na jeho horní desce stojí postava sv. Jana Nepomuckého v obvyklém šatě a biretu, v kontrapostu, v levici držící palmu a na pravé ruce kříž. Sousoší chrání do kruhu řešené kuželkové kamenné zábradlí.