pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice

Sousoší bylo přeneseno na své nynější místo, před budovu borohrádecké fary, teprve kolem roku 1980. Do té doby stálo na exponovaném, nepříliš vzdáleném místě při silniční komunikaci. Sousoší Nejsvětější Trojice nese pilířová podstava tvořená jednostupňovou podestou, soklovou patkou, zužujícím se tělem s postranními volutovými křídly, výrazně profilovanou římsovou hlavicí, dvoudílným pilířovým nástavcem s postranními volutovými křídly a druhou, vlastní pilíř ukončující římsovou hlavicí. Samotné sousoší je ztvárněno v typizovaném podání, kdy po pravici sedící stařecké postavy Boha Otce s atributem zeměkoule sedí Bůh Syn, Ježíš Kristus, držící kříž. Obě postavy jsou podány v životní velikosti. Nad jejich hlavami se vznáší v podobě holubice Duch Svatý obklopený kruhovou svatozáří, která je, stejně jako holubice, železná.