pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice

Pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice na podstavci zdobeném reliéfy na nachází na okraji obce Horní Olešnice, v místní části Ždírnice, před objektem č. p. 65 u místní komunikace mezi vzrostlými stromy. Na základových kamenných stupních o rozměru 137 x 195 x 20 cm výšky (druhý stupeň o rozměru 90 x 135 x 17 cm výšky) je posazen kvádrový sokl o rozměru 95 x 60 x 60 cm se vsazenou nápisovou mramorovou deskou s orámováním, s rytým nápisem: Maria, / královno nebeská / oroduj za nás !/. Sokl je zakončen ústupkovou římsou s výžlabky, na kterém je posazen kvádrový podstavec o výšce 90 cm, který je bohatě zdoben na čelní straně a bocích figurálními reliéfy. Na přední straně je vytesána Pieta, po levé straně na boku podstavce sv. Rozálie, po pravé straně podstavce v nice ztvárněna figura sv. Josefa. Niky jsou orámovány mělkými pilastry, které přecházejí do plného ústupkového oblouku, nároží podstavce jsou zdobena hladkými pilastry se zavíjenými rostlinnými hlavicemi. Přesahující plochá římsa o tloušťce 51 cm je ozdobena uprostřed volutovými křidélky doplněnými rostlinným dekorem. Na segmentovém plintu je umístěno sousoší Nejsvětější Trojice. Bůh Otec je zobrazen jako sedící starý muž držící zeměkouli s křížkem, postava sedícího Krista je umístěna po jeho pravici s uchopeným vertikálním břevnem kříže v prané ruce, mezi nimi klečící postava P. Marie se sepjatýma rukama, na její hlavu kladou korunu. Otec a Syn drží korunu z obou stran. Nad jejich hlavami se na oblacích vznáší Duch svatý jako symbol letící holubice. Sousoší N. Trojice o výšce 140 cm. Na podstavci vzadu vytesán nápis: Postaveno nákladem / Rosálie a Rudolfa / Ludvíkových / 1892 (1899) /. Na soklu vpravo vyryta signatura: J. Khun / Hoř. Brusnice. Materiál světlý pískovec. Celková výška 380 cm. Okolo památky dřevěný plůtek s dvěma kamennými pilířky.