pivovar

KP tvoří: sladovna, varna, komín, expedice, správní budova, dům správce, ohradní zeď Nemovitosti v prostředí KP: kotelna, nová varna, trafostanice, dílna, laboratoře a sklad, sklad Rozlehlý komplex Branického pivovaru se rozkládá na návrší v blízkosti branického nádraží. Pivovar v Braníku založilo v roce 1898 13 sládků, v roce 1899 se etabloval pod názvem Společenský pivovar pražských sládků, a.s. Areál se skládal z řady provozních objektů a správní budovy. Stavbu provedla karlínská firma V. Nekvasila, strojní chlazení dodala firma F. Ringhoffer, varnu a ostatní technologii firma Novák & Jahn v Bubnech, elektrické zařízení Elektrotechnická akc. spol. Kolben. Provozní budovy byly postaveny v neorenesančním slohu s fasádami z červených cihel, v přízemí a na nárožích s pásovou bosáží, lunetové hlavní římsy jsou členěné lisenami, pilastry a palmetami. Správní budova byla vystavěna o něco později a vykazuje již prvky secesního slohu. Na objektech sladovny a varny jsou umístěny štukové reliéfní erby spolu se značkou nového pivovaru podle návrhu Mikoláše Alše, který vyšel z dobového znaku českých sladovníků.