pivovar

Zděný objekt na rozlehlém obdélném půdorysu s delší osou ve směru V-Z, o 10 x 6 okenních osách, situovaný jižně od komplexu budov starého zámku. Z jižní strany se objekt vzhledem ke klesajícímu terénu jeví jako patrový, ze severní strany přízemní. Střecha valbová, krytá pálenými taškami (drážkovky a bobrovky), na jižní straně řada volských ok. Na západní straně severního průčelí, obráceného k zámku, vyrůstá dvoupatrová trojosá zděná klasicistní nástavba sladovního hvozdu s cihelným válcovým párníkem, krytá valbovou střechou; stěny člení v nárožích i v ploše fasády vodorovně pásované pilastry, přízemí odděluje od 1. patra pásová kordonová římsa, pod vysazenou korunní římsou probíhá pás kladí; okna původní obdélná v líci, dvoukřídlá, šestitabulková, v patrech s vysazenými podokenními a nadokenními římsami. Na východní straně severního průčelí ze střechy vyrůstá nízký trojúhelný štít, v jeho vrcholu osazen kamenný znak majitelů zámku Černínů z Chudenic. Korunní římsa kolem celé stavby jednoduchá. Na východní straně fasád pivovaru nalezena psaníčková sgrafitová výzdoba. Stavbu zakrývá vaznicový krov s vrcholovou vaznicí podporovanou v plných vazbách svislým středovým sloupkem se šikmými vzpěrami a pásky. Vazné trámy jsou provedeny v plných vazbách, v jalových najdeme pouze krokve.