plavební kanál Dlouhá stoka

Jedná se o umělý vodní kanál, postavený pravděpodobně na místě staršího díla z konce 14. století. Sloužil k zásobování vodou hornoslavkovského cínového revíru a k plavení báňského dřeva. Základními napájecími zdroji uvedeného díla jsou rybníky Kladský a Nový. Dlouhá stoka je 24,2 km, s regulačními koryty a náhony k jednotlivým provozům až 50 km dlouhé vodní dílo zahloubené do terénu a opatřené na větší části své délky po jedné straně hrází.