Plavecký stadion Podolí

Plavecký stadion byl postaven podle návrhu Richarda F. Podzemného ve spolupráci se statikem Gustavem Kuchařem (Pražský projektový ústav). Areál je situován do místa bývalého lomu a cementárny, sevřeného skalním masivem při ulici Podolská. Sestává z hlavního objektu o dvou křídlech, pravého vyššího obsahujícího vnitřní bazén a levého nižšího s administrativou a dalšími souvisejícími lázeňskými provozy. V jižní části se nachází budova letních šaten a na ní navazující křídlo s byty, strojovnou a kotelnou. K východu směrem ke skalnímu masivu je na terase na úrovni zvýšeného přízemí situován prostor venkovních bazénů, s tribunami (především na střeše hlavního objektu), skokanskými můstky a rekreační travnatou plochou. Unikátní je konstrukční řešení bazénové haly tvořené oblými železobetonovými nosníky. Původně byl areál určen pouze pro trénink a závody profesionálních plavců, s třemi bazény, z toho dvěma délky 50 m, venkovním a vnitřním, nakonec byl záměr přehodnocen a náplň areálu byla rozšířena i o rekreaci veřejnosti. Z tohoto důvodu došlo ke změně účelu některých prostor oproti původnímu záměru.