Plodinová burza

Nárožní čtyřpodlažní budova nepravidelného půdorysu ve tvaru přibližně písmene V, tvořící součást rozsáhlé novostavby České národní banky, je situována na rozhraní Senovážného náměstí se Senovážnou ulicí. Fasáda do Senovážného náměstí po pravé straně je členěna vysokým sloupovým řádem. Druhé patro se otvírá balkonem na konzolách s balustrovým zábradlím. Celá fasáda je zdobena pásovou rustikou, patra vzájemně oddělena kordonovými římsami. Hlavní široký vstupní portál je pravoúhle zakončený, s půlkruhovým nadsvětlíkem, lemován kamenným ostěním, ve cviklech nadsvětlíku vegetabilní motivy a rozety. Nad ním se zdvihá balkon, zasahující horizontáně přes tři okenní osy. Okna patra jednoduchá obdélná, pravoúhle zakončená, lemována ostěním s hlavním klenákem v ose. Monumentální široká vysoká okna 2. patra obdélná dvojdílná oddělená ionským polosoupem, nad nimi půlkruhové okno. Celek okna lemován vysokými korinstkými třičtvrtěsloupy. Nahoře ve cviklech půlkruhového okna reliéfní figurální výzdoba, v ose okna konzola, pod níž okno na dvě části rozděluje herma. Nad tímto pásmem oken nápis Česká národní banka. Nad ním vyložená korunní konzolová římsa se zubořezem, nad ní atika. Fasáda do ul. Senovážné členěna obdobně, má rovněž balkon, zasahující přes jednu okenní osu. Část fasády vlevo na straně do S. nám. členěna střídmě, obložena kamenem, v patře figura ženy se snopem klasů. V interiéru reprezentativní jednoramenné vstupní schodiště, obložené mramorem. V patře Velký bývalý burzovní sál se štukovým stropem a malý sál s kazetovým stropem, zdobený pilastry.