podstavec

Kamenný podstavec stojí na betonové základně, která je o něco užší, než dolní část podstavce. Ta má obdélný, na šířku orientovaný tvar, styk jejích stěn tvoří zub, který se opakuje i ve vyšších úrovních podstavce. Podnož přechází konvex-konkávně v nízkou a širokou vypouklou část, zdobenou reliéfem vedle sebe kladených podlouhlých listů (?) se zaobleným horním koncem. Tento úsek pak přechází konkávně v hlavní část soklu, dole oddělenou profilovanou římsou. Na přední straně se zde nachází symetricky provedená kartuše zvlněného tvaru, nahoře a dole uprostřed zavinutá do voluty a zdobená akanty. V kartuši je umístěný alianční erb, nad středem horní části kartuše je koruna (starší evidenční list uvádí, že jde o erb rodu Pottpuschů a neznámý erb manželky; podle něj je na heraldicky pravé straně strom a na heraldicky levé straně trojúhelník se šupinami, postavený na vrcholu). Vlevo od koruny jsou na stěně podstavce vyrytá písmena L F I P V P (ve starším evidenčním listu je informace, že vpravo od koruny byla písmena A V; písmena L F I P V P interpretuje jako iniciály jména Leopolda Ferdinanda Ignáce Pottpusche z Pottpuschů). Na obou bočních stěnách je vyryté obdélné zrcadlo s vybíhajícím zaobleným středem dolní části. Na pravé boční stěně je v tomto zrcadle torzo konzoly (?), na protější straně tento zdobný prvek chybí. Na zadní stěně podstavce je torzo vystouplého pole. Podstavec nahoře ukončuje mohutná profilovaná římsa, na bocích ve středu značně přesahující přes podstavec. Výška soklu je 2,40 m.