pohřebiště obětí katastrofy na dole Nelson

Celé pohřebiště představuje rozsáhlejší prostor koncepčně architektonicky řešený v centrální ose hřbitova s orientací zadní části zakryté stromy ke vstupní bráně a přístupem bočními cestami. Po stranách hlavní přístupové cesty se nalézají jednotlivé hroby obětí katastrofy tvořené terasovou obrubou hrobu a podstavcem obelisku s náhrobní deskou z černého kamene s nápisem (vrubořez - zkřížená hornická kladívka, jména a životní data). Dominantou pohřebiště je funkcionalistický památník v podobě štíhlého hranolu z šedé neleštěné žuly z celkem pěti dílů, na jehož čelní straně je bronzový reliéf zkřížených hornických kladívek a nápis NELSON 3. 1. 1934. Po stranách jsou předsazeny dva nižší žulové hranoly na podstavcích, které původně nesly bronzové mísy na věčný oheň. Zadní stranu této části pohřebiště tvoří symbolické ohrazení ve formě sedmi stojících hranolů s překlady spojenými ve spodní části žulovými deskami.