pohřební kaple Lobkoviců

Hrobka se nachází v JZ části obce, v areálu hřbitova u silnice. Areál tvoří samotný objekt osmiboké hrobky (umístěné na vyvýšené terase a přístupné po kamenném schodišti) a půlkruhová zeď s náhrobky, uzavírající areál na Z straně. Předmětem památkové ochrany je pohřební kaple Nejsvětějšího jména Ježíšova, ohradní zeď s náhrobky, přístupové schodiště, sochy sv. Notburgy a sv. Wolfganga (původně stály na hřbitově, v současnosti jsou umístěny v lapidáriu v Mnichově Hradišti) a pozemky vymezeného areálu.