pohřební kaple sv. Kříže

Hrobní kaple sv Kříže stojí v severovýchodní části obce při silnici na Vojkovice. Uprostřed zhruba čtvrcového pozemku ze tří stran uzavřeného ohradní zdí a z čelní strany lehkým litinovým plotem je situována kompaktní hranolová stavba s nízkou sedlovou střechou s trojúhelníkovým štítem s vpadlým tympanonem, ke které vede krátké kamenné schodiště. Je zděná z lomového kamene omítaného hladkou vápennou omítkou tónovanou v světle béžové. Fasády jsou členěny nízkým obíhajícím soklem, v ploše bosáží a dorským kladím s hladkým architrávem, triglyfovým vlysem a římsou s mutulusy v podhledu. Závěrová stěna je hladká, v horní části prolomeno termální okno. V ose čelní stěny je umístěn vysoký portál s pravoúhlým překladem. Nad ním vsazena mramorová deska s tesaným nápisem: R. MDCCCXII . AURAZEM . NATOMTO . MJSTĚ . SKONAWSJMU. / FERDINANDU . KNJŽETI . KINSKÉMU . KU . PAMÁTCE. / SYN . RUDOLF . KNJŽE . KINSKY . ZALOŽIL. / MDCCCXXXV. V hladkém vpadlém typampanonu je v reliéfu vyveden znak Kinských. Ve vrcholu štítu stojí mramorový latinský kříž. V severozápadní části areálu hrobní kaple stojí torzo pískovcového pomníku, který původně nesl český a německý nápis zaznamenávající tragické úmrtí knížete Ferdinanda Kinského v roce 1812. Předmětem památkové ochrany je hrobní kaple sv. Kříže, torzo pískovcového pomníku, ohradní zeď a plot a vymezený pozemek.