poliklinika

Budova je tvořena hlavním objektem čtvercového půdorysu s malým nádvořím, k jehož jižnímu průčelí je na východní straně připojeno lichoběžníkové křídlo, které svou jižní fasádou dosahuje na linii uliční zástavby. Hlavní průčelí orientované do nám. Hrdinů, na jižní straně bloku. Hlavní budova je čtyřpatrová, druhé křídlo třípatrové, obě části mají plochou střechu. Architektonický výraz budovy je zprostředkován kombinací omítnutých vystupujících částí fasády a plochou režného zdiva, v nichž jsou vloženy linie okenních otvorů jednotlivých pater. Nejkratší jižní fasáda, vymezená na pravé straně předstupujícím křídlem, je zvýrazněna předloženým schodištěm téměř v plné šíři fasády a hlavním vstupem do objektu, po jehož stranách jsou na objemných soklech umístěny figurální sochy v nadživotní velikosti. Nad hlavním vstupem je vloženo okno v plné jeho šíři do prostoru haly a schodiště.