poliklinika Lesná

Budova je umístěna na terase nad hlavní komunikací - ulicí Okružní, odkud je pohledově dominantní, s obrysem panelových domů výše a severněji položeného sídliště v pozadí. Půdorys ve tvaru pravoúhle zalomeného, zrcadlově obráceného písmene S, s vnitřními átrii, řeší obslužnost, diferencovanost a návaznost provozů. Z centrální vstupní haly je přístup jak k ordinacím v přízemí, tak do odborných oddělení a vyšetřoven v patře. V částečně zapuštěném podzemí jsou sklady, technické zázemí a vybavenost pro personál včetně jídelny. Prefabrikovaný skelet, ztužený monolitickými stropy, je opláštěný zavěšenou fasádou z boletických panelů s parapetní výplní z šedě kolorovaného skla, s plně prosklenými nadzemními spojovacími chodbami.