polyfunkční dům

Nájemní a obchodní dům zvaný Convalaria zaujímá urbanisticky jedinečné místo v historickém jádru Brna. Stojí na poměrně úzké parcele vymezující vidlici ulic České a Veselé, v místě bývalé Veselé brány. Stavba má devět podlaží, z toho dvě podzemní a jedno využívající zčásti prostor ploché střechy (tvoří tak druhé podlaží původního mezonetového bytu majitelů). Přízemí je řešeno jako obchodní parter s opaxitovým soklem a průběžnými výkladci se zaoblenými rohy v kovových rámech. Zbytek fasády mírně předstupuje a tvoří tak kryté zápraží nad celým přízemím. První patro, původně koncipované jako kavárna, definují průběžná pásová okna se zaoblením v nárožích. Další patra opět o něco předstupují a jejich fasády mají jednotnou podobu: boční uliční průčelí mají shodně po pěti osách. Krajní (sousedící s objektem na jihu) obsahují již od prvního patra mírně zkosené lodžie, další okenní osy jsou stejně široké a mají stejné výplně – až na jednu výjimku, druhou osu východní fasády od jihu, která je o něco užší. Čelní fasáda směrem na sever obsahuje ve všech patrech pásová okna se zaoblenými nárožími. Na pátém patře je umístěna prostorná terasa lemovaná trubkovitým zábradlím s matným zasklením. Poslední podlaží ustupuje od uliční čáry o 3 resp. 1,9 metry a kompozičně navazuje na nižší patra. Od prvního až po páté patro je stavba obložena krémově zbarvenými obkladačkami, které kopírují rovněž zaoblená nároží. Podoba exteriéru je svázána s interiérem, který je definován železobetonovou konstrukcí s dominantními pilíři kruhového průřezu. V přízemí je několik obchodních jednotek s vlastními vstupy a krátká pasáž propojující Českou a Veselou ulici. Z pasáže je hlavní vstup do dalších podlaží budovy. Následující patra jsou využita částečně jako kanceláře tisku a byty. Koncept interiéru je určen masivními pilíři, mezi kterými jsou příčky dělící prostor. První a třetí patro je nyní řešeno jako open space, ostatní patra jsou členěna více příčkami nebo skleněnými stěnami na kanceláře a byty. Dispozice interiéru, zčásti navazující na původní, je výsledkem poslední rekonstrukce z let 2006-2010 (viz níže).