pomník Bedřicha Smetany

Socha je na třech stupních nepravidelné velikosti tvořící na pravé straně plato pro květinovou výzdobu krychle tvořící vlastní podnož pro bronzovou plastiku skladatele, který sedí na skalisku, v klíně mu leží kniha s nápisem *Český národ neskoná", v pravé ruce drží ratolest vavřínu v levici list z partitury. Hlava vytočena vlevo. Na čelní straně nápis: Bedřich Smetana 1824 - 1884. Na zadní straně obdélný bronzový reliéf s postavami múz a nápisem: géniovi / vděčný národ. Dole na soklu : LIL K. Barták Praha XI. Na pravé boční straně signováno J. Wagner.