pomník Benedikta Roezla

Výpravný pomník tvoří kamenná architektura na půloválném půdoryse, v ní vložen pětistupňový stylobat obdélného půdorysu po stranách s nízkou římsou, ukončenou kamennými vázami; pův. ohrazeno ozdobným řetězem, zavěšeným do dvou sloupků. Na soklu nápis "BENEDIKTU / ROEZLOVI / SLAVNÉMU// BOTANIKU A CESTOVATELI // VĚNUJÍ // JEHO CTITELÉ" a datum 12.8.1824-14.10.1885. Nad ním kovový znak Prahy a dekorativní výzdoba, na odsazeném soklu kamenné sochy signatury Zouly, Vosmíka a Sochora. Stojící kamenná postava představuje známého cestovatele a botanika v dobovém oblečení, s kloboukem se širokou krempou na hlavě; v pravé ruce drží knihu a v levé orchidej. U jeho nohou sedí nahý indiánský chlapec s mačetou v ruce.