pomník bitvy r. 1813

Pomník stojí asi 500 m serozápadně od obce, u křižovatky silnic z Přestanova, Stradova a Unčína, přesněji ve “vidlici” silnic vedoucích na východ do Stradova a na jihovýchod do Přestanova. Pomník ze žuly vytesaný tvoří štíhlý komolý jehlan (obelisk) přerušený va výši soklu pásovou římsou osazený na třech schodišťových stupních a završený koulí, která je částečně jakoby “zabalena” do obalu složeného ze čtvercových dílů z nichž na čtyřech, směřujících ke světovým stranám, je letopočet: “1813”. Na severní a jižní straně osazeny žulové vyleštěné desky s nápisy - na severu s německým a českým, na jihu s ruským a francouzským, ten český zní: “ROZHODUJÍCÍ MÍSTO BITVY / U PŘESTANOVA / DNE 29. A 30. SRPNA 1813”. Kolem obelisku ozdobný železný řetěz osazený na osmi hranolových sloupcích postavených do čtvercového půdorysu. Sloupky na nárožích jsou podstatně vyšší. Žula na pomníku je opracována převážně hrubě, pouze na hranách je opracována do hladka.