pomník bitvy roku 1813 generála Colloredo-Mansfelda

Dominantou areálu rakouského pomníku je vysoký litinový obelisk na vyvýšeném podiu stojící na trojstupňovém podstavci. Obelisk je doplněn nápisovými poli, plastikou ležícího lva a profilem generála hraběte Colloredo Mansfelda na čelní straně. Na vrcholu je rakouská orlice s vavřínovým věncem v zobáku. Obelisk je obehnán řetězovým plotem se sloupky ve tvaru falických válců. Okolí pomníku je parkově upraveno, akcentována je přístupová cesta k hlavnímu průčelí se lvem. Tato trasa sestává ze zpevněné plochy a zatravněné plochy. Po stranách zpevněné vybetonované cesty jsou hranolové informační pylony a přístřešek. Součástí areálu je i menší strážní domek umístěný přes ulici. Tento objekt stojí na obdélném půdorysu s valbovou střechou a snoubí v sobě pozdně barokní (stylizovaný volutový vikýř) a klasicistní prvky (pravoúhlý vstup s klasicistně pojatou bosáží). Domek je bíle omítaný, střecha je kryta novodobou živičnou krytinou.