pomník bojovníka od Sokolova

Základ pomníku tvoří nízký podstavec z žulových kvádrů. Na něm jsou nepravidelně seskupeny hrubě tesané hranolové kvádry. Na čelní straně bývala deska s nápisem : "Se Sovětským svazem na stráži míru." Dnes je osazena deska s nápisem: „NA PAMĚŤ / ČESKOSLOVENSKÝCH / BOJOVNÍKŮ BITVY U SOKOLOVA". Na nízké ploché desce je nadživotní plastika bojovníka v kontrapostu levé nohy v postoji výpadu. Levou ruku má napřaženou vpřed a v pravé drží automat PPŠ-41 Špagin.