pomník bojů proti fašismu

Památník je umístěn ve spodní části hřbitova mezi vstupní bránou a hřbitovní kaplí. Památník je složen ze dvou částí - z historického obelisku a z památníku obětem 2. světové války. Obelisk s podstavcem stojí na schůdku, má odříznutou špici zakončenou římsičkou a křížem. Z jižní strany nahoře reliéf věnečku. Podstavec obelisku je čtyřhranný s nárožními pilastry se žlábkováním a zakončenými pseudokorintskými hlavicemi; nad nimž je bohatě profilovaná římsa nesoucí obelisk. Na jihovýchodní a jihozápadní straně obelisku jsou reliéfy ležících lvů na skále s lipovými lístky. Na každé straně podstavce obelisku je zasazena mramorová deska s nápisy. Na severozápadní straně "Vaše heslo bylo stále: Pro vlast a krále", na severovýchodní straně "Blahoslavení mrtví, kteří v povinnosti zemřeli, oni odpočívají zbaveni svízelů svých, skutkové jejich však je provázejí", na jihovýchodní straně "Památce v pánu zemřelých členů postavil spolek vojenských vysloužilců "RADECKÝ" v Polici nad Metují nákladem svým a dobrodinců, Léta páně 1896" . Na jihozápadní straně je nápis "všeliká věc vezdejší jest matná a pomíjí, Bůh ale a ti kdo chodí v přikázáních Jeho zůstanou na věky. Na severní straně podstavce obelisku dole signatura F. Holzel a Švejdar. Památník obětem 2. světové války je sestaven ze dvou kolmých kvádrů. Kvádry jsou postaveny vlevo a vpravo čela historického obelisku. Památník vpravo má na severozápadní straně reliéfní nápis "Bedřich Klikar, nar. 1907, zastřelen Němci 5. 5. 1945." Na čelní jihovýchodní straně 3 mosazné destičky se jmény padlých, celkem 44 jmen. nad deskami vlevo nahoře v rohu bronzový mělký reliéf dívčí tváře s vlajícím praporem z dívčí hlavy. Na straně severovýchodní reliéfní nápis "Kdo na moje místo, kdo zdvihne můj štít". Památník vlevo má v reliéfu nápis na straně jihovýchodní "Konstantin Jegorov, ruský partyzán, zastřelen Němci u Křinic 1945". Na straně jihozápadní v kruhu pěticípá hvězda a pod ní nápis "Kdo na moje místo, kdo zvedne můj štít". kolem tří památníků na trávníku rozestaveno 12 hladkých komolých kvádrů různé velikosti. Velké kamenné kvádry jsou zdrsněny pekováním. Obelisk s podstavcem je zhotoven z místního pískovce, dva postranní kvádry s malými komolými kvádry na trávníku je zhotoveno z hořického pískovce.