pomník - busta J. W. Goetha

Na dvakrát odstupňovaném hladkém soklu je osazen hranolový pilíř s hladkou patkou, ukončený bohatě profilovanou římsou, pod níž probíhá jemný ozdobný vlys. Na boku pilíře jsou plastické vavřínové festony, na čelní straně je jemný reliéf v antikizujícím duchu, znázorňující básníka a múzu. Na římse na zužujícím se soklu bustu básníka (v životní velikosti) s nepokrytou, v právo mírně pootočenou hlavou a rameny zahalenými bohatě řaseným pláštěm. Plastika je vyhotovena z mramoru.